Halka Esnekliğinin Tayini


Halka Esnekliği Testi (TS EN ISO 13968)

Profil kesitli plastik boruların belirli bir hızda iç çapının % 30 oranında sıkıştırılması sonunda boruda deformasyon, kuvvet kaybı, kırılma çatlama vb. davranış analizinin yapıldığı testtir.