Çember Rijitliğinin Tayini


Halka Rijidliği Testi (TS EN ISO 9969)

Plastik Boruların dış yüklere karşı dayanımının belirlendiği bir testtir. Borulara belirli bir hızda % 3 iç çap deformasyonu uygulanır. Uygulanan kuvvet değeri standartlarda belirtilen formülasyonda kullanılarak SN ( Nominal Stiffness ) değeri kN/m2 birimi ile bulunur.