Darbe Mukavemeti


Çevresel Dış Darbe Mukavemeti Testi

(TS EN 744)

Boruların düşük ısılarda kondüsyonlandıktan sonra saat yönünde çevresel olarak belirli bir form ve ağırlıktaki kütlenin, belirli bir yükseklikten serbest düşmesi ile borunun kırılma ve çatlamalara karşı yeteneğinin ölçüldüğü testtir.