Boyutsal Kararlılık Deneyi


Sıcaklık Altında Boyutsal Kararlılık Testi 

(TS EN ISO 2505)

Boruların bir etüv içinde belirli bir sürede ve belirli bir sıcaklığa maruz bırakıldıktan sonra % olarak ilk halinden ne kadar uzama veya kısalma davranışı yaptığının analiz edildiği bir test yöntemidir.