Oksidasyon İndüksiyon Süresinin Tayini


OIT (Oksijen İndüksiyon Süresi - Termal

Kararlılık) (TS EN 728)

Borunun uzun dönem performansında termal ve oksijen etkiler ile polimer yapısında bozulmanın incelendiği testtir. Malzemeye yüksek sıcaklık altında oksijen verilmesi ile şok şartlandırma şartları oluşturularak bozulma süresi tespit edilir.