Pigment / Karbon Dağılım Derece Tayini


Pigment Dispersiyonu (TS ISO 18553)

Malzemenin yapısındaki homojen pigment dağılımının incelenmesi amacı ile yapılır. 10–15 µm kalınlığında alınan kesit mikroskop altında incelenerek derecelendirme yapılır.