Kütlesel Erime Akış Hızı


MFR (Melt Flow Rate - Erime Akış Hızı) Tayini

(TS EN ISO 1133-1)

Malzemenin işlenmeden önce sıcaklık karşısında davranışının incelenmesi amacı ile yapılır. MFR cihazı ile yapılan testten çıkan numuneler analitik terazile tartılarak bulunan değerlerin gr/10 dk birimi ile sonuçları tespit edilir.