Hizmetlerimiz

  Kütlesel Erime Akış Hızı
   
  Plastikler - Yoğunluk Deney
   
  Çekme Özelliklerinin Tayini
   
  İç Basınca Mukavemetin Tayini
   
  Pigment / Karbon Dağılım Derece Tayini
   
  Karbon Siyahı Miktarı Tayini
   
  Oksidasyon İndüksiyon Süresinin Tayini
   
  Boyutsal Kararlılık Deneyi
   
  Termoplastik Borular - Profili - Etüv Deneyi
   
  Darbe Mukavemeti
   
  Çember Rijitliğinin Tayini
   
  Halka Esnekliğinin Tayini